هو

 

     نمي دانم. کدام يکي است؟ 

 

يکم: تخته نرد بلدي؟ دو تا تاس و يک کمي هم فکر. يک بازي دو نفره که هر کدام يک بار دو تا تاس را مي ريزند و به تعداد جمع عدد هر تاس مهره هايشان را به جلو مي برند. حالا اين که کدام مهره را جلو ببرند و کدام را نه، نياز به فکردارد. اگر هم شانس با تو خيلي يار باشد هر دو تاست يکسان مي آيد و آن وقت است که به تعداد دو برابر جمع آن ها (4 برابر يک تاس ) مهره هايت را جلو مي بري. بهترين شانس را کسي دارد که در بهترين موقعيت يک جفت شيش بياورد و ....
دوم :شطرنج را ديگر همه بلدند. بـازي اي که در آن شــانس يار بـاشد يا نباشد توفــيري نمي کند. همه اش فکر است و سياست ورزي و دور انديشي و حساب و کتاب وعقاب. اين بازي هم دو نفره است . شما و حريف.
سوم : نمي دانم اين کدام يک است. اصلا مي شود بازي اش ناميد؟ اگر بازي است يکي از اين دو تا هست يا نه؟ به کدام نزديک تر است. شايد هم هردو است مثلا شط نرد است و يا تخته رنج . مي دانم که پيچيده تر از اين بازي هاست ولي بالاخره شايد بازي باشد. به نظر شما کدام است؟  زندگي را مي گويم .
چهارم : يک جفت شيش. فقط يکي .خدا!

  
 ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٥/۳۱ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()