به نام خدا... يعنی همين طور الی آخر
روزهای خاصی می بينم. زمان، هٍی کم و بيش بد نمی گذرد. فکر آينده هم گاهی شيرين است و گاهی تلخ. زمان می گذرد. آدمی دائما در حال راه رفتن است و افتادن و بلند شدن و دستی به لباس ها زدن و غبار را از آن ها رو بيدن و دوباره حرکت کردن و دوباره افتادن و بلند شدن و دستی به لباس ها زدن و غبار را از آن ها رو بيدن و دوباره حرکت کردن و ... اين سه نقطه ی بی خاصيت که هميشه تکرار های ما را نمايندگی خواهد کرد: يعنی همين طور الی آخر.

خبرهای خوب را « می شنوم ». ولی خبر های بد را «حس می کنم». عادت کرده ام وقتی خبر بدی می شنوم خودم را جای طرف بگذارم و عادت کرده ام وقتی خبر خوب می شنوم خودم را جای طرف نگذارم . این باعث می شود که بدی خبرهای بد برایت بیشتر از خوبی خبر های خوب باشد.

هیچ گاه به کسی خبر بد نده. این را خودم مدت هاست به خودم نصیحت کرده ام. بگذار کس دیگری زحمتش را بکشد. و همیشه سعی کن خبرهای خوب را اول تو بدهی و ... يعنی همين طور الی آخر.


آینده گاهی مثل الان سراغت می آید. دائم فکرش را می کنی. به زمین خواهم خورد؟ نه، تا آخر خط مسابقه خوب جلو خواهم رفت؟چه خواهد شد؟ ولی انگار مهم نباشد چرا که آدمی دائما در حال راه رفتن است و افتادن و بلند شدن و دستی به لباس ها زدن و غبار را از آن ها رو بيدن و دوباره حرکت کردن و دوباره افتادن و بلند شدن و دستی به لباس ها زدن و غبار را از آن ها رو بيدن و دوباره حرکت کردن و.... حالا هفتاد سال در حالت بيشينه عمر خواهی کرد و در اين مدت يازده بار به زمين بخوری يا دوازده بار توفير می کند؟ لباس هايت خاکی خواهند شد و باالاخره روزی تمام می شود.

شادی را در شادی ديگران حس خواهم کرد. اگر کسی بخندد خواهم خنديد و اگر کسی بگريد خواهم گريست ولی اگر نه کسی بخندد نه کسی بگريد تلخی نتيجه ی کار است. نخواهم خنديد . روزهای خاصی می بينم. زمان، هی کم و بيش بد نمی گذرد.

رفیقم که دردمند بود حالا شادی ای به سمتش آمده. شاد شده. خوب است. روزهای خاصی می بينم. زمان، هی کم و بيش بد نمی گذرد. الان رسیده به رنگ های شادی در عکس رنگی زندگی اش.

 

--------------

 

 

همشهریم زن گرفته. کوروش عليانی وبلاگ جدید زده. جواد رفیعی بالاخره به روزش کرده . حامد دهقانی حس نوشتن هر روزه پيدا کرده . خاتمی بالاخره یه بیانیه در حمایت از مردم و تکذيب خالی های خطيب جمعه ی تهران صادر کرده و و و

چ----------------------------------خوبه، روزها کم و بيش بد نمی گذرد.

 

 

  
 ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٤ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()