عباس كاكاوند كتاب‌هايی را كه از دفتر مطالعات امانت گرفته‌بود تحويل داد.

خوب، اين چيز مهمی نيست. روزی هزار نفر كتاب‌هايی را كه از كتابخانه‌ها امانت گرفته‌اند تحويل می‌دهند. ولی خوب اين‌جور كه عكس  اين پايين می‌گويد احتمالا كتاب‌هايی كه كاكاوند برگردانده كمی بيش‌تر از ميزان مجاز برای امانت‌گرفتن كتاب باشد. 

البته من يك عباس ديگر می‌شناسم كه اگر كل كتاب‌هايی را كه از كتابخانه‌ها تا به حال گرفته و برنگردانده  كنار هم بچينيم يحتمل بشود چمن آزادی را فرش كرد! عباس‌يكرنگي!!!

 

كتاب ها ي كه عباس كاكاوند برگردانده

گذاشتيمش صفحه‌ی اول روزنامه با تيتر «يارمهربان در گوني»!

 

  
 ساعت ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۱٠ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()