برای محمد :

غایت الامال ما آلودگی بر عشق اوست/ او شهادت می‌دهد بر پاک‌دامانی‌ما!

 

 -----

خوب مثل  اين که حساب کتاب‌های دم انتخابات نشان‌داد که اين کار شايد خيی هم کار خوبی نباشد و بازش کردند.

 ----

دبير جنبش عدالت‌خواهي دانشگاه صنعتي شريف گفته:«عده‌اي از دانش‌جويان پس از آن‌که پي بردند «نستله» يکي از شرکت‌هاي حامي رژيم صهيونيستي است، از خوردن نسکافه امتناع کرده بودند و با تحقيق پيرامون اين مسئله و اطمينان از صحت آن، روز دوشنبه حدود ساعت 30/12، بعد از نماز ظهر و عصر با تجمع مقابل محل استقرار اتومبيل شرکت مذکور، خواستار خروج آن از دانشگاه شدند و عوامل اين شرکت نيز با ديدن اعتراض دانش‌جويان، مجبور به ترک دانشگاه صنعتي شريف شدند.»

 من با اين که کارشان خوب بوده يا بد کاری ندارم. به من چه! ولی با اين تيکه‌ی از خوردن نسکافه امتناع کرده بودند  کار دارم. آخر خداييش! شما نسکافه می‌خواستيد بخوريد؟ بعدش فهميديد اسراييليه نخورديد؟ بعد هم تو مسجد قرار گذاشتيد يارو رو بندازيد بيرون. آخر چرا دروغ می گويی آقای عدالت‌خواه؟ بگو ما خوشمان نيامد که يک عده دانش‌جوی غافل از دست يک شرکتی که به نظر ما اسراييلی است نسکافه بگيرند و بخوررند ما هم انداختيمشان بيرون.

-----

. ببين اين کتاب‌هايی که اسمشان را آوردی بايد کمی هم در عمق بحث وارد می‌شدی. بايد conceptها رو عميقا بررسی می‌کردی و برای هر بخش در می‌آوردی که اين فصل می‌خواد برای چه problem ی solution ارائه بده يا شايد می‌خواد يک مفهومی رو develop  کنه.

. کلا چند ساعت وقت گذاشته‌اي؟ بايد حداقل ۱۵ ساعت وقت صرف می‌کردی. اين‌جوری که نمی‌شه. 

. آهان اين که کاری نداره می‌شه رفت بهترين نرم‌افزارهايی که برای مديريت پروژه نوشته شده‌است را از خارج با قيمت های بالا (!) خريد و آورد و به کار گرفت. تازه فارسی هم می‌شوند.

--- خوب البته استاد! من خيلی افتخار می‌کنم  که با يک‌استادی مثل شما تز بگيرم ولی تاييد می‌فرماييد که شايد اگر با استادهای ديگر هم مذاکراتی داشته‌باشم ممکنه که ازش يه نتايجی بشه گرفت و کلا بهتره اين محدوديت به يک استاد رو برای خودمن ايجاد نکنيم.

- البته.

 

 

 

  
 ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٢۳ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()