يک چيزی کشف کرده‌ام:

 فرق تحويل گرفتن يک آدم با يک انباردار می‌دانيد چيست؟

 يک انباردار بايد به اندازه‌ی‌ظرفيت خودش جنس (يا هرچيزديگر) را تحويل بگيرد.

اما يک آدم نه

 آدم بايد هر کسی را  به اندازه‌ی‌ظرفيت خود آن طرف تحويل بگيرد.

به ديگر سخن(!)

 در حالت اول ظرفيت تحويل گيرنده مهم است  ولی در حالت دوم ظرفيت آن که قرار است تحويل گرفته‌شود.

 

 

  
 ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٧ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()