طاووسي با زاغي در صحن باغي فرا هم رسيدند و عيب و هنر يکديگر بديدند. طاووس با زاغ گفت:«اين موزه‌ی سرخ كه در پاي توست، لايق اطلس زركش و ديباي منقّّش من است. همانا كه آن وقت كه از شب تاريك عدم، به روز روشن وجود مى‌آمده‌ايم در پوشيدن موزه غلط كرده‌ايم. من موزه‌ی كيمُخت سياه تو را پوشيده‌ام و تو موزه‌ی اَديَم‌ِسرخ مرا.» زاغ گفت:«حال بر خلاف اين است؛ اگر خطايي رفته است، در پوشش‌های‌ ديگر رفته است، باقي خلعت‌هاي تو مناسب موزه‌ی من است؛ غالباً در آن خواب‌آلودگي، تو سر از گريبان من بر زده‌اي و من سر از گريبان تو.»

در آن نزديكي كشَفَي سر به جَيب مراقبت فرو برده بود و آن مجادله و مقاوله مى‌شنود. سر برآورد كه:«اي ياران عزيز و دوستان صاحب تميز! اين مجادله‌ي بی‌حاصل را بگذاريد و از اين مقاوله‌ی بلاطائل دست بداريد. خداي تعالي همه چيز را به يك كس نداده و زمام همه‌ی مرادات در كف يك‌كس ننهاده. هيچ كس نيست كه وي را خاصّه[اي] داده كه ديگران را نداده است و در وي خاصيتي نهاده كه در ديگران ننهاده، هر كس را به داده‌ی‌ خود خُرسند بايد بود و به يافته‌ی خود خُشنود».

  بردن حسد از حال کسان طَور خَرد نيست        زنهار که از طَور خَرد دور نباشی

  از خلقْ طمع هم‌چو حسد مايه‌ی رنج است      بگسل طمع از خلق که رنجور نباشی

 

 ......

موزه: كفش    كيمخت:نوعی چرم    اَديَم‌:چرم    كشَفَ: لاك‌پشت     طَور:دام، شبكه، نزديك شدن به چيزي

 

درحاشيه:

از مجری راديو پيام شنيدم. خوشم آمد. با كمك حضرت گوگل سرچشمه‌اش را پيدا كردم. احتمال ضعيفی می‌دادم كه از گلستان باشد چون به نظرم زيباتر از گلستان آمد ، و نبود. نثری است از "بهارستان" اثر نورالدين عبدالرحمن جامي(817- 889هـ.ق).

در اين جستجو ـ به قول خودشان ـ وارد  "منزلگاه الكترونيكی شورای گسترش زبان فارسي" شدم. حال و حوصله‌اش نبود كه خوب بررسی‌اش كنم و بگويم كه چه دارد و چه ندارد. ولی يك چيزهای خوبی درش پيدا می‌شود. از جمله در قسمت"مجله‌ی فردوسي" كه منتخبی از تكه‌نثرهای فارسی قديم و جديد و شعر و داستان درش هست. خودتان ببينيد.

 

 پی‌نوشت:

از اين كه در سايت رسمی چنين جايی "بی‌حاصل" را "بيحاصل" می‌نويسند و  "خلعت‌ها" را "خلعتها" بايد تاسف خورد و البته به خواندن كتاب‌های فارسی‌ای كه  اين روزها در مدارس ابتدايی تدريس می‌شود دعوتشان كرد، تا بفهمند كه "بی" و "ها " به كلمات بعد و قبل خود نمی‌چسبند.

 

 

  
 ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٢٩ » لينک ثابت
    پيام هاي ديگران ()