نی به آتش گفت كاين آشوب چيست؟         مر تو را زين سوختن، مطلوب چيست؟

گفت آتش بی‌سبب نفروختم                دعوی بی‌معنی‌ات را سوختم

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید