مراسم ترحيم به مناسبت درگذشت مادر عباس
يکشنبه ۱۱/۸/۸۲ ساعت ۱۶ تا ۱۸
در مسجد دانشگاه صنعتی شريف
برگزار می شود.

/ 1 نظر / 11 بازدید
حامد

برنامه کامل را اينجا ببينيد. شرکت شما عزيزان تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.