رکوردت را حفظ کن پسر!

 

 

 

 

از زمانی که رضازاده از وزنه زدن انصراف داد و گفت می‌خواهد تجربیاتش را در اختیار "جوانان" بگذارد یعنی "وزنه نمی‌زنم ولی در وزنه‌برداری می‌مونم" با خودم گفتم تا نام‌برده در سیستم وزنه‌برداری ایران باشد حتا اگر خود شخص شخیص رستم دستان هم ظهور کند رکورد استاد  توسط یک ایرانی شکسته نخواهد شد. یعنی محافظت از رکورد حتا بعد از خداحافظی!

 

 

/ 3 نظر / 92 بازدید
جواد

روز قیامت می تونی از این حرفت دفاع کنی. تقوا داشته باش پسر.

جالبه اتفاقا توی یکی از اولین شماره های همشهری ورزشی یک مصاحبه بلند و بالا با این مضمون چاپ شده البته احتمالا هدف تولید جنجال و جلب مشتری بوده ولی به هر حال ادعا کردند که مدرک دارند

سلام ! به همین سادگی دعوتید! http://hagheghat.persianblog.ir/ روزی مردی، عقربی را دید که درون آب دست و پا می زند. او تصمیم گرفت عقرب را نجات دهد، اما عقرب انگشت او را نیش زد. مرد باز هم سعی کرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد، اما عقرب بار دیگر او را نیش زد. رهگذری او را دید و پرسید: “برای چه عقربی را که نیش می زند، نجات می دهی؟”مرد پاسخ داد: “این طبیعت عقرب است که نیش بزند ولی طبیعت من این است که عشق بورزم.” چرا باید مانع عشق ورزیدن شوم فقط به این دلیل که عقرب طبیعتا نیش می زند. عشق ورزی را متوقف نساز. لطف و مهربانی خود را دریغ نکن، حتی اگر دیگران تو را بیازارند.