بیدق

 

 

 

/ 2 نظر / 101 بازدید
یک بنده خدا

این که معرفی کرده ای که مادر زاد فیلتره! ببین اگه اونطرف ها هم سال نو شده مبارک خودت و خانمت باشه. خلاصه اینکه تعطیلات از کنار روستای خاوه رفتیم دلیجان و محلات و سرچشمه و ناهار هم یکی به ما کباب داد. جای شما خالی[خوشمزه]

هرچند نمیخونی ولی محض اطلاع شما اندی پیش یه ایرانی رکورد رضازاده رو زد و رید به تحلیل شما