{    }

 

 

........

یک پست تلخ بود از سخنان مقامات مسوول در امر گاز کشور و وضعیت گاز در زمستان امسال.

 دیدم این‌جا زیادی دارد تلخ می‌شود، ممکن است چند چکه امیدی که برایمان و برایتان مانده را کم و زیاد کند. بی خیالش شدم.

 

 

/ 4 نظر / 17 بازدید
یلدا

در این دوره آخر زمان، ظاهرا حضرات دارند با ایجاد جور و فساد شرایط ظهور را فراهم می آورند! یک سال از زمانی که رئیس جمهور قول داده بود گذشت و حضرت ظهور نکرد. گرچه آقای دکتر خوش قول از آب درنیامده ولی گمانم برای این یکی قولش دازد حسابی تلاش می کند!

مهسا

مطمئنین دلیل حذفش همین بوده فقط؟؟

ابوذ

تو فقط یک اشاره میکردی که حدوداَ به کجای مقتل اشاره میکند این پستت ما خودمان عز و جز و زنجه موره را استاد می کردیم. ما که مقاتل را دیگر همه از حفظیم. تو را حاجت شرح و نیست و ما را ... . آنها هم که گه گاهی دیده ام در بلاگت در این وضعیت انکار چنین آفتاب چشم زنی میکنند را دیگر خدا بیدارشان کند. ما هم که از بس هم دیگر را تایید کرده ایم ... . بیا و از این غر زدن دست برداریم. دست در جذبه یک برگ بشوی سر خوان برو. بیا آنتونی رابینز بخوانیم که ... او را چه میشود؟ او را چه میشود؟ میرود کنار میرود کنار نعش حسینش حسینش (از قسمت میرود کنار... 2 بار)

ابوالفضل

دیگه نه تلخ میفهمیم نه شیرین یعنی از این تلخ تر بازم هست یه نفر باید چقدر رو داشته باشه