ببین افشین! تو خوب بودی، محبوب بودی. خوش اخلاق بودی. هزار تا خوبی داشتی. اما آمدی به این مرکز فرهنگ و یک سالی گذشت و کم کم می‌بینم داری خراب می‌شوی. داری کم کم به سمت دایی شدن می‌روی. دفاع تیم مشکل دارد و تو نباید بیاندازی گردن خبرنگاران. این کار، آدم را یاد آقای رییس‌جمهور می‌اندازد. باید قبول کنی بعد هم رفعش نمایی!

با خبرنگارها باید مهربان‌تر باشی. نباید شبیه دایی باهاشان حرف بزنی.

افشین این که می‌گویند اصرار تو در مورد دی‌کارمو دلایل غیر فنی دارد امیدوارم درست نباشد. نکند بیافتی توی این بازی‌ها. ارنج تیمت نکند با این بازی‌ها رقم بخورد.

دو تا باخت قبلی را فراموش می‌کنیم. اما افشین! جان تو چهارشنبه باید برق را بزنی. مساوی هم نه. باید برق را ببری. این آخرین فرصتی است که من به تو می‌دهم ! اگه ببازی یا مساوی کنی دیگه دوسِت ندارم.

 

 

 

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
مهدی

سلام - افشین حرفت رو گوش کرد برق رو زد -حال کردی!

مهدی

سلام - افشین حرفت رو گوش کرد برق رو زد -حال کردی!

مهدی

سلام - افشین حرفت رو گوش کرد برق رو زد -حال کردی!