گروه مشکل شخصی با خاتمی داران

 

 

گروه حامیان کروبی یا همان گروه  مشکل شخصی با خاتمی داران.

از غلام‌حسین کرباسچی تا عباس عبدی.

 

 

Shit!

 

 

/ 3 نظر / 23 بازدید
ج

بی راه نیست بگی آلت خوردگان از خاتمی!

ابوذ

هر چند می خواهم سر به تن کروبی نباشد ولی اینگونه تو میگویی میخواهم با تیغ در گلو و استخوان در پهلو بگویم : گروه حامیان کروبی یا همان آدمهای جدی و پرکار و باهوش! طرفداران خاتمی نیز میان مایگان و بگذار روزگار به شیوه ای معتدل و معمولی بگذرد تا همینم که داریم از دستمان نگیرندگان!

ج

دقیقا