راننده: کرايه ۱۵۰ تومن شده ها

مسافر ۱: چرا؟ ۵۰ تومن يعني؟

مسافر۲: امسال که بنزين گرون نشد که.

مسافر ۱: آهان امسال لاستيک گرون شده؟

راننده: وقتی پرتقال کيلو ۵۰۰ تومن بشه ۱۲۰۰تومن، موز  کيلو ۷۰۰ تومن بشه ۲۰۰۰ تومن همينه ديگه. تازه اين قيمت تاکسی‌رانيه.

من: اگه يه حالی بدی به اين دره  و يه روکش بکشی روش که پيچ و مهره هاش به لباس مردم نگيره خوبه.

....

راننده: بنزين رو هم که گرون نکردند به خاطر رياست جمهوريه. شش‌ماه دوم گرونش می کنن.

....

يه دهنه مغازه بود خريدم ۸۰۰ تومن. دو سال بعدش می خريدن ۲ تومن، ندادم. هشت سال بعدش فروختم ۱۱ ميليون. الان بعد از دوازده سال همون رو بهم می دن ۴۰۰ ميليون.  

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
Yasaman

:( اين تورم تا کی ادامه داره ...خدا می دونه!!!

ق

.