زن‌ دایی مادر رزیتا – که در ده زندگی می‌کرد  که من ندیدمش  که پارسال برای ما یک تخته پتوی نرمینه  به عنوان کادوی ازدواج فرستاد ـ  مُرد.

 

 

/ 1 نظر / 23 بازدید

چه راحت