رستوران استقبال(صبحانه- ناهار – شام)

 

 

رستوران استقبال

(صبحانه- ناهار – شام)

 

... فرمانداران شهرستان‌های خاتم و طبس تدابیر لا‌زم جهت تهیه شام، صبحانه و نهار مشتاقان شهرستان مربوطه را به عمل آورند. ...

 

 

(از مصوبات کارگروه استقبال از دکتر احمدی نژاد در سفر به یزد)

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
محمد

باز این خانمه زن الهام راجع به خاتمی چرت وپرت گفته خیلی عصبانی ام

ابوذ

بکنید ما را ! ملت بیدارتر میشود