فهرست خبر‌های خیلی خوبی که منتظر شنیدنش هستیم مدت‌هاست قلم نخورده است. چیزی ازش کم نمی‌شود و هر از گاهی یکی به‌ش اضافه هم می‌شود.

اما

خبر "آزادی‌ات" این روزها مدیرکل این فهرست است. وقتی برسد، این سیاهه هم مختصر می‌شود. اصلا حاضریم تمام ردیف‌هایش را با این یکی تاخت بزنیم. سیاهه‌ای که در طول زندگی ما درست شد و مدت‌هاست چیزی ازش کم نمی‌شود.

 

 

/ 3 نظر / 40 بازدید

!

a

This is a simple test!

پت

امان از این فهرست که هیچ وقت سیاه نمیشه.